Центральне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Важливі нюанси порядку сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб

опубліковано 06 жовтня 2021 о 09:40

Резиденти, що здійснюють на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності, утримують податок з таких доходів в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, відповідно до ст. 141 Податкового кодексу України. Про це нагадав заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Роман Кріль.

Податок з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, згідно ст. 141 Податкового кодексу.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана  Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом, застосовуються правила міжнародного договору, відповідно ст. 3 Податкового кодексу, зауважив заступник керівника.

Для застосування міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування платники податків повинні дотримуватись трьох умов, згідно ст. 103 Податкового кодексу:

нерезидент має бути резидентом країни, з якою Україною укладено міжнародний договір;

нерезидент повинен надати довідку (або її нотаріально посвідчену копію) (надалі – довідка), яка підтверджує, що він є резидентом країни, з якою Україною укладено міжнародний договір;

нерезидент має бути бенефіціарним власником доходу.

Особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, відповідно до ст. 103 Податкового кодексу, пояснив Роман Кріль.

При виплаті постійним представництвам нерезидента доходу (прибутку), на користь нерезидента податок, визначений пп. 141.4.2. ст. 141 Податкового кодексу, не справляється у разі якщо такий дохід (прибуток), який виплачує представництво нерезиденту, був оподаткований податком на прибуток при визначенні доходу (прибутку) з джерелом походження з України від провадження нерезидентом господарської діяльності через своє постійне представництво в Україні, згідно ст. 141 Податкового кодексу, зазначив заступник.

Інформацію про виплачений дохід нерезиденту, суми утриманого з нього податку та застосовану для оподаткування ставку платник зазначає у додатку ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями, відповідно до якої розрахунок податкового зобов’язання нерезидента, яким отримано доходи із джерелом їх походження з України, відображається у таблиці 1 додатка ПН до рядка 23 ПН Декларації.

Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи, наголосив заступник.

Отже, податок на прибуток іноземних юридичних осіб здійснюється під час виплати доходу. За базовою ставкою утримується податок у розмірі 15 % (крім доходів зазначених у п.п. 141.4.4-141.4.6 та 141.4.11 ст. 141 Податкового кодексу). Для застосування ставок згідно міжнародного договору між Україною та країною нерезидентом платник податків повинен надати документальне підтвердження того, що він є резидентом країни, з якою Україна уклала міжнародний договір та бути бенефіціарним (фактичним) власником доходу. Ставка відповідно до міжнародного договору зазначається в додатку ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Крім того у разі виплати доходів нерезиденту із джерелом їх походження з України, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидента, платником подається Додаток ПН до Декларації  із зазначенням ставки 0 %, додав Роман Кріль.

Також, не зайвим буде при заповненні Декларації додавати довідку, яка засвідчує, що такий нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, що в свою чергу буде підтвердженням даних, зазначених в додатках ПН до Декларації, в частині наявності підстав для застосування пониженої ставки податку при виплаті доходів, що виплачувалися нерезиденту.

Інформація зазначена в поданій звітності з відображення відомостей не в повному обсязі та/або недостовірністю даних вказаних посадовими особами підприємств, установ, організацій передбачає адміністративну відповідальність згідно ст. 163 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зауважив заступник керівника.