Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Консолідована фінансова звітність: коли та кому подавати?

опубліковано 12 жовтня 2021 о 08:44

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що консолідована фінансова звітність відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

За МСФЗ консолідовану фінансову звітність складають:

об’єднання підприємств, за винятком власної звітності, - щодо підприємств, які входять до її складу з урахування установчих документів об’єднання;

банк, що контролює та/або має суттєвий вплив на діяльність інших компаній. При цьому складається окрема та консолідована проміжна річна фінансова звітність;

публічні акціонерні товариства;

підприємства – емітенти цінних паперів, чиї цінні папери допустили до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснили публічну пропозицію;

страховики;

кредитні спілки;

господарства, діяльність яких провадиться у видобувних галузях;

великі підприємства.

При поданні консолідованої фінансової звітності  також подається консолідований звіт про управління (за винятком бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств, середні підприємства мають право не відображати  у звіті про управління не фінансову інформацію). Консолідований звіт про платежі на користь держави для підприємств які становлять суспільний інтерес.

Не подання консолідованої фінансової звітності можливе у тому випадку, якщо підприємства, які контролюють інші, по спільним показникам ефективності разом із контрольованими підприємствами не перевищують двох критеріїв наведених далі:

балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро;

середня кількість працівників – до 50 осіб.

Консолідовану фінансову звітність підприємства подають органам, до сфери управління яких належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також до Держстату.

Якщо консолідована фінансова звітність складена на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі, її варто подати до центру збору фінансової звітності, управління яким здійснює НКЦПФР.

У випадку наявності дочірніх підприємств, крім фінансової звітності про власні господарські операції, необхідно подати консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності  та іншим користувачам не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу, а також не пізніше за строки, що передбачені для оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності.