Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Податок на прибуток: яка інформація зазначається нерезидентом, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, при заповненні полів 4 – 8, 10 заголовної частини декларації?

опубліковано 13 червня 2022 о 11:06

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП інформує, що відповідно до п.п. 133.2.2 п. 133.2 ст. 133 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками податку на прибуток є нерезиденти, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезиденти, на яких покладено обов’язок сплачувати податок у порядку, встановленому розд. ІІІ ПКУ.

Пунктом 49.2 ст. 49 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.
 
Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору (абзац другий п. 48.1 ст. 48 ПКУ).

Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ст. 48 ПКУ).

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація).

При заповненні заголовної частині Декларації нерезидент, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, зокрема, зазначає:

у полі 4 «Платник:» – повне найменування платника податку на прибуток – нерезидента українською мовою згідно з обліковими даними в контролюючому органі;

у полі 5:

«Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта» – дев’ятизначний реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.      

Структура реєстраційного (облікового) номера платника податків, передбачає, що для платників податків – нерезидентів перші дві цифри приймають значення «88». Така вимога застосовується з грудня 2019 року. Всі іноземні компанії, організації яким був присвоєний реєстраційний (обліковий) номер раніше (без дотримання умови про застосування перших двох цифр, які приймають значення «88») продовжують обліковуватися в ДПС за таким присвоєним податковим номером;

«Код виду економічної діяльності (КВЕД)» – код основного виду економічної діяльності нерезидента у країні його реєстрації, приведеного методом аналогії у відповідність до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010;

у полі 6 «Податкова адреса» – місцезнаходження нерезидента на території України (місцезнаходження постійного представництва нерезидента, яке було створене першим).

Адреса зазначається в загальновстановленому порядку: вулиця, № будинку, № офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий індекс.

Поряд з цим зазначаються телефон, мобільний телефон, факс та E-mail (за наявності);

у полі 7:

«Повне найменування нерезидента», «Місцезнаходження нерезидента» – відомості про нерезидента, які зазначені у нотаріально засвідченому перекладі українською мовою копії витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

«Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою)», «Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)» – відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08.01.2020 № 32.

При заповненні Декларації необхідно зазначати назву країни нерезидента офіційну, а не коротку;

у полі 7.1:

«Повне найменування постійного представництва/відокремленого підрозділу, через який нерезидент здійснює діяльність в Україні» – повне найменування постійного представництва з документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу нерезидента на території України»;

«Код за ЄДРПОУ постійного представництва» – ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, який є податковим номером або «Ідентифікатор об’єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ)» згідно з прим. 2 до Декларації;

«Місцезнаходження постійного представництва/відокремленого підрозділу нерезидента» – місцезнаходження постійного представництва нерезидента на території України.

Поряд з цим, у полі 7.1 зазначається найменування контролюючого органу за місцем обліку постійного представництва нерезидента, а у полі 8 – найменування контролюючого органу, до якого нерезидент подає відповідну Декларацію.

У разі, якщо нерезидент має кілька постійних представництв в різних регіонах України, нерезидент визначатиме оподатковуваний прибуток в порядку, встановленому п.п. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 ПКУ окремо по кожному такому постійному представництву і окремо складатиме та подаватиме Декларацію за неосновним місцем свого обліку, по місцезнаходженню таких постійних представництв.

У полі 10 «Особливі відмітки» нерезидент, який здійснює діяльність на території України через постійне представництво, обов’язково проставляє позначку у рядку «іноземної компанії».