Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Чи необхідно платнику податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, переводитись до іншого контролюючого органу у разі зміни протягом звітного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною...

опубліковано 17 червня 2022 о 10:18

Чи необхідно платнику податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП, переводитись до іншого контролюючого органу у разі зміни протягом звітного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративно-територіальної одиниці?

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що відповідно до абзацу третього п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) після включення платника податків до Реєстру великих платників податків (далі – Реєстр ВПП) та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (далі – центральний орган ДПС), про таке включення платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу ДПС, який здійснює супроводження великих платників податків (далі – ВПП), з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр ВПП, та за неосновним місцем обліку в такому територіальному органі центрального органу виконавчої влади або його структурних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням територіального органу центрального органу ДПС, який здійснює супроводження ВПП, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням за переліком, визначеним центральним органом ДПС, або через які провадиться діяльність такого ВПП.

Абзацом сьомим п. 64.7 ст. 64 ПКУ визначено, що ВПП щодо якого центральним органом ДПС прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження ВПП, чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені ПКУ, за новим місцем обліку.

Згідно з п. 1 розд. IV Порядку формування Реєстру великих платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 № 911 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 911) платник податків, який не включений до Реєстру ВПП на наступний календарний рік та перебуває на обліку в територіальному органі ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП, переводиться на облік до територіального органу за своїм місцезнаходженням з початку нового податкового періоду (календарного року), крім випадків, коли:

стосовно платника податків прийнято рішення про припинення;

платник податків має перспективи досягнення критеріїв ВПП у разі зростання показників економічної діяльності підприємства (такі платники податків можуть обліковуватись у територіальному органі ДПС, що здійснює податкове супроводження ВПП, не більше одного календарного року).

Взяття на облік/зняття з обліку за основним місцем обліку такого платника здійснюється на підставі заяви за формою № 1-ОПП (далі – заява за ф. № 1-ОПП), поданої платником до територіального органу за його місцезнаходженням.

Відповідно до п. 5 розд. III Порядку № 911 після зміни основного місця обліку та переведення на обслуговування ВПП до міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП, такий платник продовжує перебувати за неосновним місцем обліку в Головних управліннях ДПС в області, м. Києві, з якого був переведений, якщо відповідно до законодавства крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів за основним місцем обліку, наявні такі обов’язки у ВПП за його місцезнаходженням (щодо місцевих податків і зборів, а також податків, які згідно з ПКУ мають сплачуватися (перераховуватися) до бюджету за місцезнаходженням підрозділів або об’єктів оподаткування).

З метою проведення податкового контролю ВПП підлягає взяттю на облік в інших Головних управліннях ДПС в областях, м. Києві за неосновним місцем обліку за наявності на відповідних територіях підстав для взяття на облік за неосновним місцем обліку за місцем розташування (реєстрації) підрозділів, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, та/або обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків.

Враховуючи викладене, у разі зміни місцезнаходження ВПП, пов’язаного із зміною адміністративно-територіальної одиниці:

до закінчення поточного бюджетного періоду (календарного року) не змінюється основне місце обліку такого платника і платник перебуває на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП;

якщо до початку нового бюджетного періоду стосовно платника податків прийнято рішення про припинення, основне місце обліку платника не змінюється, процедури переведення припиняються та платник продовжує перебувати на обліку в контролюючому органі, що здійснює супроводження ВПП;

з початку нового бюджетного періоду та у разі включення до Реєстру ВПП на такий період, платник може самостійно прийняти рішення щодо зміни свого основного місця обліку та перевестись на облік до іншого контролюючого органу, що здійснює супроводження ВПП, шляхом подання заяви за ф. № 1-ОПП;

з початку нового бюджетного періоду та у разі не включення до Реєстру ВПП на такий період змінюється основне місце обліку та платник переводиться на обслуговування до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням шляхом подання заяви за ф. № 1-ОПП або на підставі рішення ДПС про зміну основного місця обліку платника.