Центральне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Як платники податку, які перебували на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відс., та відновили сплату податку на прибуток підприємств, визначають вартість основних засобів (нематеріальних активів) та строки...

опубліковано 20 червня 2022 о 09:59

Як платники податку, які перебували на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відс., та відновили сплату податку на прибуток підприємств, визначають вартість основних засобів (нематеріальних активів) та строки корисного використання (експлуатації) таких активів з метою нарахування податкової амортизації, якщо до переходу на єдиний податок такі платники визначали податкові різниці згідно зі ст. 138 ПКУ?

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП інформує, що відповідно до п.п. 9.9 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.      Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Згідно з п. 296.1 ст. 296 ПКУ юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 ст. 44 ПКУ.

Відображення основних засобів та нематеріальних активів у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 зі змінами та доповненнями, Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 зі змінами та доповненнями, Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи».

Підпунктом 9.12 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено особливості оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку третьої групи.

При цьому ПКУ не передбачено перехідних правил щодо нарахування податкової амортизації основних засобів та нематеріальних активів після відновлення сплати податку на прибуток підприємств.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств встановлено п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Так, згідно з п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розд. І ПКУ, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Згідно з п.п. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 ПКУ сума залишкової вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розд. III ПКУ, вважається залишковою вартістю таких засобів та активів для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств.

Підпунктом 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ визначено мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів (крім випадку застосування виробничого методу нарахування амортизації) за переліком їх груп, а також обумовлені особливості щодо врахування при розрахунку амортизації строків корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку.

Строки нарахування амортизації нематеріальних активів встановлено п.п. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Таким чином, для платників податку на прибуток підприємств, які тимчасово перебували на спрощеній системі оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 відс., застосовували до переходу на єдиний податок різниці згідно зі ст. 138 ПКУ та відновили сплату податку на прибуток підприємств, податковій амортизації відповідно до положень п.п. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 ПКУ підлягає залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів, визначена згідно з вимогами п.п. 14.1.9 п. 14.1 ст. 14 ПКУ станом на 01 число місяця повернення на загальну систему оподаткування, за умови використання таких основних засобів та нематеріальних активів у власній господарській діяльності як до переходу на спрощену систему оподаткування, так і після повернення на загальну систему оподаткування.

Що стосується строків корисного використання (експлуатації) основних засобів та строків нарахування амортизації нематеріальних активів, то вони визначаються з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та строків нарахування амортизації нематеріальних активів згідно з п.п. 138.3.3 та п.п. 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, враховуючи дату введення таких необоротних активів в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку.

Якщо строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку є меншими, ніж мінімально допустимі строки амортизації у податковому обліку, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 ПКУ, а якщо дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації), встановлені в бухгалтерському обліку.