Центральне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Порядок визначення бази оподаткування під час здійснення контрольованих операцій, умови яких не відповідають принципу «витягнутої руки» для резидентів Дія Сіті – платників податку на особливих умовах

опубліковано 05 серпня 2022 о 09:40

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що якщо резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах здійснює контрольовані операції, визначені статтею 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), умови яких не відповідають принципу «витягнутої руки», база оподаткування податком на прибуток підприємств за такими операціями, що оподатковується за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 Кодексу, визначається окремо на рівні:

перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності) реалізованого (реалізованих) майна (робіт, послуг);

перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності) придбаного (придбаних) майна (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки».

У разі якщо сума (її частина), визначена згідно з абзацами другим – четвертим підпункту 141.9 прим. 1.3 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу як база оподаткування за окремою контрольованою операцією:

а) була оподаткована податком на доходи нерезидента відповідно до пункту 141.4 Кодексу, відповідна сума нарахованого (сплаченого) податку на доходи нерезидента зараховується у зменшення суми податку, що підлягає сплаті за такою контрольованою операцією відповідно до підпункту 141.9 прим. 1.2.15 підпункту 141.9 прим. 1.2 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу за базовою (основною) ставкою;

б) в попередніх податкових (звітних) періодах була включена до бази оподаткування, визначеної згідно з підпунктом 135.2.1 пункту 135.2 статті 135 Кодексу, сума податку, нарахована (сплачена) в попередніх податкових (звітних) періодах на таку суму (її частину) за ставкою, визначеною пунктом 136.8 статті 136 Кодексу, зараховується у зменшення суми податку, що підлягає сплаті за такою контрольованою операцією відповідно до підпункту 141.9 прим. 1.2.15 підпункту 141.9 прим. 1.2 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу за базовою (основною) ставкою.

Загальна сума, на яку може бути зменшено податок відповідно до підпунктів «а» і «б» підпункту 141.9 прим. 1.3 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу, не може перевищувати суму такого податку, розраховану за базовою (основною) ставкою від бази оподаткування, визначеної згідно з абзацами другим – четвертим цього підпункту.

У разі якщо сума (її частина), визначена згідно з абзацами другим – четвертим підпункту 141.9 прим. 1.3 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу як база оподаткування за контрольованою операцію, в наступних звітних (податкових) періодах підлягатиме включенню до бази оподаткування за операціями, що підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 141.9 прим. 1.2 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу (крім підпункту 141.9 прим. 1.2.15 підпункту 141.9 прим. 1.2 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 Кодексу) за ставкою, визначеною згідно з пунктом 136.8 статті 136 Кодексу, така сума (її частина) враховуватиметься у зменшення бази оподаткування, що розраховується відповідно до підпункту 135.2.1 пункту 135.2 статті 135 Кодексу, за такими операціями.