Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів

опубліковано 31 січня 2023 о 11:51

Центральне міжрегіональне управління ДПС  по роботі з великими платниками податків інформує, що 1 квітня 2023 року набирає чинності Закон України від 06.10.2022 № 2654-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів» (далі – Закон №2654-IX).

Цим Законом вводиться нове поняття в законодавство України: електронний резидент (далі – е-резидент) - іноземець, який досяг 18-річного віку, не є податковим резидентом України, отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги (отримання електронних ключів та послуг ЕДО) та інформація про якого внесена до інформаційної системи «Е-резидент» (далі – Інформаційної системи).

Інформаційна система є складовою частиною Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у рамках якої здійснюється збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання інформації про е-резидента.

Для державної реєстрації як фізичної особи - підприємця е-резидент подає заяву в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг у порядку, визначеному Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг, за умови підписання заявником заяви з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Реєстрація електронних резидентів платниками єдиного податку третьої групи здійснюється контролюючим органом протягом двох робочих днів з дати отримання від державного реєстратора відомостей про реєстрацію електронного резидента як фізичної особи - підприємця у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Відповідно до Закону №2654-IX, не можуть бути е-резидентами: громадяни України; іноземці, які мають право на постійне проживання в Україні чи є податковими резидентами України; особи без громадянства; особи, які отримують доходи з джерелом походження з України за товари, роботи, послуги (крім пасивних доходів); особи, які є громадянами (підданими), резидентами або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держави (юрисдикції), не включені до Переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента).

Перелік держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус електронного резидента (е-резидента), встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Електронний резидент застосовує спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку третьої групи. Проте, на відміну від фізичних осіб підприємців третьої групи, е-резиденти не використовують працю найманих осіб - громадян або резидентів України, не отримують доходи з джерелом походження з України, крім пасивних доходів, а також не є платником єдиного соціального внеску.

Податковим (звітним) періодом для податкових агентів платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів є календарний квартал.

Для платника єдиного податку третьої групи - електронного резидента податковим агентом є банк, в якому е-резиденту відкрито поточний рахунок.

Банк зобов’язаний:

надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку платником єдиного податку третьої групи - електронним резидентом (е-резидентом) до контролюючого органу, в якому він обліковується як платник податків, у день відкриття/закриття рахунку;

повністю утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету єдиний податок не пізніше наступних 2 робочих днів з дня зарахування коштів на поточний рахунок;

подавати у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду,  податковий розрахунок сум надходжень е-резидента і сум утриманого з них податку. Такий розрахунок подається лише у разі зарахування коштів на рахунок е-резидента. При цьому окремо відображають обсяг надходжень на рахунок, що оподатковані за ставкою 5 відсотків від суми зарахованих коштів, та обсяг надходжень на рахунок, що оподатковані за ставкою 15 відсотків від суми зарахованих коштів (у разі перевищення відповідного ліміту (обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року));

нести відповідальність за невчасно виконані обов’язки згідно ПКУ.

Втрата платником єдиного податку третьої групи статусу електронного резидента (е-резидента) не звільняє податкового агента від обов'язку подання податкового розрахунку сум надходжень платника третьої групи єдиного податку на рахунки за період перебування особи на спрощеній системі оподаткування.

Закон №2654-IX вводиться в дію з 1 квітня 2023 року (28.10.2022  опубліковано в «Голосі України» №220).