Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Особливості подання таблиці даних платника ПДВ

опубліковано 21 квітня 2023 о 09:54

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що Державною податковою службою України розроблено презентаційні матеріали з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, зокрема, подання таблиці даних платника податку.

Так, таблицю даних платника ПДВ (ідентифікатор форми J/F1312303) рекомендовано подавати  платникам ПДВ, які здійснюють діяльність, пов’язану з:

виробництвом;

будівництвом;

наданням послуг (транспортних, клінігових, бухгалтерських, охорони та ін.);

виконанням різного роду робіт;

сільгосптоваровиробництвом та інших.

Таблиця даних платника ПДВ повинна містити інформацію щодо специфіки діяльності платника ПДВ, зокрема види економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД), послуг (ДКПП), які придбаються та реалізуються.

До таблиці даних платника ПДВ обов’язково надаються пояснення щодо специфіки господарської діяльності, які підтверджують реальність здійснення платником діяльності, відображеної в таблиці, в якому зазначається:

назва підприємства;

реєстраційні дані коротко;

основний вид діяльності;

специфіка діяльності (суть господарської діяльності) та обґрунтування необхідності використання таблиці даних платника податку на додану вартість;

наймані працівники задіяні у господарській діяльності;

наявність ліцензій/дозвільних документів/допусків тощо необхідних для здійснення діяльності (у разі необхідності);

основні фонди/засоби, матеріальні активи, транспортні засоби, земельні угіддя тощо, які використовуються в діяльності на правах власності чи оренди.

Важливо! У разі ведення декількох видів діяльності доцільно буде подати Таблицю даних платника податку на додану вартість окремо на кожен з них. Таблицю даних з кодами, на які вже є врахована таблиця не потрібно повторно подавати.

При поданні до ДПС таблиці даних платника податку враховуйте відповідність виду економічної діяльності платника та кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізуються) платником на території України. Код виду економічної діяльності відображений в реєстраційних даних платника та зазначається у графі «Код згідно з КВЕД» Таблиці даних платника. 

Наприклад, типовою є практика подання сільськогосподарським виробником Таблиці даних платника податку на реалізацію сільськогосподарської продукції. У випадках подання цим суб’єктом господарювання Таблиці даних на реалізацію, наприклад, юридичних послуг за відсутності відповідних пояснень, з практики – найчастіше такі Таблиці даних є помилково заповненими.

Надавайте лише достовірну інформацію. Подана інформація повинна корелюватися з показниками податкової звітності.

Наприклад, сумнівною є ситуація подання Таблиці даних сільськогосподарським товаровиробником на реалізацію власної сільськогосподарської продукції (код групи товарів 01,02,03,04,07,08,10,12), у якого відсутня інформація про наявні земельні ресурси, трудові ресурси, власна або орендована техніка для виконання робіт, придбання послуг з оброблення землі, збирання урожаю тощо.

Дотримуйтесь принципу відповідності кодів товарів (послуг), що постачаються (реалізовуються) платником та наявних у платника основних засобів, працівників, необхідних для виробництва та реалізації таких товарів (послуг).

Наприклад, платник подає таблицю даних на реалізацію транспортних послуг при цьому відсутнє придбання чи оренда транспортних засобів, відображення відповідних об’єктів оподаткування у податковій та фінансовій звітності, формі 20-ОПП, не надано пояснення.

Основним критерієм, за яким приймається рішення Комісії про врахування таблиці даних платника податку, є підтвердження наявності достатньої матеріально - технічної бази та людських ресурсів для ведення господарської діяльності (пояснення мають розкривати суть господарських операцій, тобто розкривати внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду (виправданість ризику) і ділову мету), які за формою (зовнішнім вираженням) зумовлюють зміни в структурі активів, зобов'язань та власного капіталу.