Центральне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Визначаємо код УКТ ЗЕД в ПН при постачанні майнових прав на нерухомість

опубліковано 23 липня 2021 о 11:05

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що відповідно до п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст.186 ПКУ.

Згідно із п.п.14.1.244 п.14.1 ст.14 ПКУ товари - матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Згідно з п.п.14.1.191 п.14.1 ст.14 ПКУ постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Згідно зі п.5.3 ст.5 ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Статтею 190 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦКУ) визначено поняття майна - це окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Майнові права є неспоживною річчю і визнаються речовими правами.

Відповідно  до п.201.1 ст.201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках визначені підпунктами «а» - «і» п.201.1 ст.201 ПКУ обов’язкові реквізити, зокрема код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП).

Відповідно до абзацу 11 п.201.10 ст. 201 ПКУ  помилки  в реквізитах, визначених  п. 201.1 ст. 201 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають  ідентифікувати  здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною  неприйняття  податкових  накладних у електронному вигляді.

Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду.

Згідно із п.п.2 п.16 Порядку заповнення податкової накладної затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 №1307 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок №1307), у разі постачання товару заповнюється гр.3.1 «код товару згідно з УКТ ЗЕД», послуги – гр. 3.3 «код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної.

Державна податкова служба визначає умовні коди товарів, що відсутні в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офіційному веб – порталі для використання платниками податків при складанні податкових накладних згідно до ст.201 ПКУ.

Статтею 3 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що майнові права – будь які права пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

Отже, виходячи з вищевикладеного, операція із передачі майнових прав на  квартири, паркувальні місця та на нежитлові приміщення у вигляді прав користування майном є об’єктом оподаткування та підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

При цьому,  платник податку, який передає майнові права,   відповідно до  п.201.1 ст.201 ПКУ,  повинен скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений  ПКУ термін.

Враховуючи вищенаведене, оскільки УКТ ЗЕД не містить кодів таких товарів як майнові права на квартири, майнові права на паркувальні місця, майнові права на нежитлові приміщення, то для їх відображення в податкових накладних необхідно використовувати умовні коди товарів, які згідно з п.п.2 п.16 Порядку №1307 оприлюднені на сайті ДПС України.