Центральне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Заява за формою № 1-ОПН: порядок заповнення нерезидентами

опубліковано 22 вересня 2021 о 08:49

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що відповідно до пп. 4.2, 4.4 розд. IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями, для взяття на облік нерезидента (іноземної компанії, організації), а також відокремленого підрозділу нерезидента, у тому числі постійного представництва нерезидента, подається до контролюючого органу заява за формою № 1-ОПН (далі – Заява за ф. № 1-ОПН), наведена у додатку 6 до Порядку № 1588.

Заява за ф. № 1-ОПН заповнюється наступним чином:

проставляються відповідні позначки «v» або «+» у комірках: «Іноземна компанія, організація» або «Відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації» або «Відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України».

Аналогічно проставляються позначки у комірках, де вказуються причини («Взяття на облік за основним місцем обліку», «Реєстрація платником податку на прибуток», «Перереєстрація/зміни», «Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною контролюючого органу», «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку», «Включення/невключення до Реєстру великих платників податків (для постійних представництв)», «Зняття ознаки / закриття») подання Заяви за ф. № 1-ОПН.

У розд. І «Найменування контролюючого органу, до якого подається заява» зазначається найменування контролюючого органу до якого подається Заява за ф. № 1-ОПН.

У розд. ІІ «Дані про підстави» – зазначається відповідні підстави для взяття на облік/внесення змін або реєстрацію платником податку на прибуток або зняття ознаки платника податку на прибуток. Одночасно може бути зазначено декілька підстав.

У разі встановлення відмітки у рядку 2 «придбання нерухомого майна або майнових прав на таке майно в Україні» та у рядку 2 «здійснення господарської діяльності на території України через постійне представництво, яке не відповідає визначенню відокремленого підрозділу (п. 133.3 ст. 133 ПКУ)» подається повідомлення за ф.20-ОПП.

У разі вибору підстави для зняття ознаки платника податку на прибуток» заповнюються рядок 1 «припинення господарської діяльності через постійне представництво (постійні представництва)» або рядок 2 «виконання обов’язків платника, пов’язаних з набуття права власності на інвестиційний актив» або рядок 3 «відмова іноземної компанії від статусу податкового резидента України».

У розд. ІІІ в полі «Податковий номер заявника на території України» – не заповнюється у разі взяття на облік іноземної компанії, організації, яка не перебуває на обліку.

При подачі заяви зі змінами, зазначається код ЄДРПОУ або зазначається 9-ти значний податковий номер, що присвоюється контролюючим органом.

У розд. ІV «Повне найменування українською мовою» зазначається повне найменування нерезидента, яке зазначене у нотаріально засвідченому перекладі українською мовою копії витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (далі – Реєстраційні документи).

У розд. V «Місцезнаходження на території України» – зазначається податкова адреса (місцезнаходження) в Україні нерезидента або представника нерезидента (адреса місця реєстрації (проживання) в Україні, за яким контролюючі органи можуть здійснювати зв’язок.

У розд. VІ «Адреса електронної пошти» – адреси електронних поштових скриньок, зареєстрованих як на території України так і за кордоном.

У розд. VІІ «Керівник або представник» – зазначається прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або серія (за наявності) номер паспорта представника нерезидента, та його контактний номер телефону, факсу.

У розд. VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» – РНОКПП (за наявності) або серія та/або номер паспорта (лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), прізвище, ім’я, по батькові, номера телефону, факсу та дата призначення на посаду.

У розд. ІХ «Дані про іноземну компанію (у країні її реєстрації)» – відповідні дані вносяться на підставі відповідних документів або законодавства іноземної країни, що регулює реєстрацію.

У розд Х «Вид діяльності» – код та найменування основного виду економічної діяльності нерезидента у країні його реєстрації, приведеного методом аналогії у відповідність до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010.

У розд ХІ «Відомості про рахунки в банках України» – зазначаються всі відкриті рахунки в банках України.

До Заяви за ф. № 1-ОПН подається додаток «Відомості про відокремлені підрозділи на території України» (далі – Додаток), у разі якщо є відмітка у рядку 1 п. 1 (відкриття на території України відокремлених підрозділів), та у рядку 1 п. 2 (здійснення господарської діяльності на території України через постійне представництво, яке відповідає визначенню відокремленого підрозділу (п. 133.3 ст. 133 ПКУ)) розд. II заяви за ф. № 1-ОПН, який заповнюється наступним чином:

у рядку «Податковий номер» зазначається податковий номер платника податку (код ЄДРПОУ),

у рядку «Найменування українською мовою» – повне найменування відокремленого підрозділу із документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу нерезидента на території України.

При цьому, якщо відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, то найменування відокремленого підрозділу починається зі слів «Постійне представництво» та проставляються відповідна позначки «v» або «+» у рядку «Відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з п.п. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 розділу І Податкового кодексу України»;

у рядку «Місцезнаходження на території України» – зазначається податкова адреса (місцезнаходження) відокремленого підрозділу в Україні, за яким контролюючі органи можуть здійснювати зв’язок;

у рядку «Дані про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України – заповнюються відповідно даним із документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу нерезидента на території України;

у рядку «Дані про закриття відокремленого підрозділу в Україні» – зазначається найменування органу, який прийняв рішення про закриття відокремленого підрозділу, дата та номер такого рішення;

у рядку «Організаційно-правова форма» – зазначається код та назва організаційно-правової форми нерезидента «170» – iноземне пiдприємство.

У разі подання Заяви за ф. № 1-ОПН з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюються тільки розділи I, III, IV, та VIII.