Центральне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Одноразове добровільне декларування – все чесно і законно

опубліковано 27 жовтня 2021 о 15:19

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що податкова амністія – це унікальна можливість для громадян легалізувати свої статки, набуті до 1 січня 2021 року, за які з будь-яких причин не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки та збори, шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до 1 вересня 2022 року.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом до контролюючого органу в електронній формі через Електронний кабінет.

Так, згідно п. 4 підрозділу 94 розділу ХХ «Перехідні положення» Податково кодексу України, об’єктами декларування можуть бути такі активи як: кошти у національній та іноземній валютах, банківські метали; нерухоме майно, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва; рухоме майно, у тому числі транспортні засоби, предмети мистецтва, антикваріат, ювелірні вироби; корпоративні права та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності; цінні папери; інші активи.

Сума збору з одноразового добровільного декларування щодо задекларованих об’єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору, таких ставок:

5 відсотків:

щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні з дотриманням вимог п. 9 підрозд. 94 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та щодо права грошової вимоги до резидентів України, визначених п.п. "а" п. 4 підрозд. 94 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

щодо об’єктів декларування, визначених п.п. "б"-"е" п. 4 підрозд. 94 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, що знаходяться (зареєстровані) в Україні, крім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною п.п. 8.3 п. 8 підрозд. 94 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

У цілях одноразового добровільного декларування для застосування даної ставки збору на дату подання одноразової добровільної декларації кошти декларанта в національній та іноземній валютах, банківських металах мають бути розміщені на рахунках у банках України.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

9 відсотків:

щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках або які зберігаються в іноземних фінансових установах, та щодо права грошової вимоги до нерезидентів України, визначених п.п. "а" п. 4 підрозд. 94 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

щодо об’єктів декларування, визначених п.п. "б"-"е" п. 4 підрозд. 94 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, що знаходяться (зареєстровані) за кордоном, крім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною п.п. 8.3 п. 8 підрозд. 94 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

У цілях одноразового добровільного декларування для застосування даної ставки збору кошти декларанта в іноземній валюті на дату подання такої декларації мають бути розміщені на рахунках у банках або інших фінансових установах за кордоном.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотка із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

2,5 відсотка щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Також, варто зазначити, що відповідно до Закону України від 15 червня 2021 року № 1539-ІХ поняття «гарантії суб’єктам господарювання» означає:

не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені п. 10 підрозд. 94 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ;

декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах;

відомості, що містяться у деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду;

декларація підлягає камеральній перевірці у спеціальному порядку (виявлення арифметичних та логічних помилок). Таким чином, податковими органами не проводяться документальні перевірки, що свідчить про відсутності фіскальної складової;

звільнення від сплати військового збору;

до декларанта, який сплатив у повному обсязі Збір у встановлених порядку, строки та розмірі, не можуть:

- застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням, створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій добровільній декларації активів за будь-який період до 01 січня 2021 року;

- розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.