Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Cкасування реєстрації КОРО на господарську одиницю: в яких випадках та яким чином здійснюється?

опубліковано 28 жовтня 2021 о 10:32

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків інформує, що відповідно до п. 2 глави 3 розд. II Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 із змінами та доповненнями (далі – Порядок), скасування реєстрації книги обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) на окрему господарську одиницю відбувається у випадках, коли:

1) суб’єктом господарювання подано заяву (у разі викрадення, втрати, непридатності для використання тощо);

2) КОРО використовується не за визначеною адресою господарської одиниці суб’єкта господарювання;

3) установчі документи суб’єкта господарювання згідно із судовим рішенням визнано недійсними;

4) наявне судове рішення про ліквідацію суб’єкта господарювання – банкрута;

5) наявне судове рішення щодо припинення суб’єкта господарювання, що не пов’язане з банкрутством;

6) щодо господарської одиниці, де використовується КОРО, суб’єкт господарювання повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями як про закритий або такий, що не експлуатується суб’єктом господарювання;

7) суб’єкт господарювання – фізична особа – підприємець померла, а також у разі оголошення її померлою, визнання недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності;

8) в контролюючих органах наявні відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо державної реєстрації припинення;

9) КОРО непридатна для використання;

10) порушено цілісність засобу контролю, встановленого на КОРО;

11) виявлено факт опломбування КОРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, зазначеним у реєстраційній заяві.

Скасування реєстрації КОРО на господарську одиницю на підставах, визначених у підпунктах 2 – 11 п. 2 глави 3 розд. II Порядку, може здійснюватися за заявою суб’єкта господарювання або примусово за рішенням контролюючого органу за місцем реєстрації КОРО.

Контролюючий орган за місцем реєстрації КОРО на окрему господарську одиницю не пізніше місяця з дня виникнення підстав для скасування реєстрації КОРО, визначених у підпунктах 2 – 8 п. 2 глави 3 розд. II Порядку, приймає рішення про скасування реєстрації КОРО у разі, якщо суб’єктом господарювання не подано заяву про скасування реєстрації КОРО за формою № 2-КОРО (додаток 4 до Порядку) та такі підстави залишились актуальними.

Рішення про скасування реєстрації КОРО приймається контролюючим органом за формою № 3-КОРО (додаток 5 до Порядку) (далі – рішення про скасування КОРО) у двох примірниках, один з яких зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) суб’єкта господарювання, інший – надсилається за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта господарювання, реєстрацію КОРО якого скасовано. Примірник рішення про скасування КОРО розміщується в Електронному кабінеті.